Metakognitiv Terapi

Metakognitiv terapi er en nyere terapiform, der både er evidensbaseret og veldokumenteret. Den metakognitive psykologiske teori og metode er udviklet af Professor Adrian Wells, og er en effektiv behandling af angst, stress, depression, OCD og PTSD.

Du lærer hvordan nye mentale vaner og strategier til at håndtere dine negative tanker og følelser kan reducere stress, angst og depression.

I metakognitiv terapi arbejdes der målrettet mod at indentificere og reducere at bestemt opmærksomhedssyndrom (CAS), som er den bagvedliggende årsag til alt psykiske lidelse. CAS består bl.a. af vedvarende bekymring, grublerier og tanke undertrykkelse, samt anden form for uhensigtsmæssig mestring – både tankemæssigt og adfærdsmæssigt.

Pris for Metakognitiv Terapi

Pr. konsultation

Kr 700,-

Konsultationsforløb på 4 gange

Kr 2.000,-

Bestil en tid